CWO 6 – Deltasport 5 2-3

 

      

                                 ‘Delta gaat op herhaling “.

 

Ja vrienden u leest het goed , en nee het is geen verschrijving de uitslag is hetzelfde als vorige week dat klopt, met weer hetzelfde resultaat gelukkig, wederom een overwinning en wederom drie punten erbij. Als U zich afvraagt waarom mijn zinnen soms iets langer zijn dan betamelijk is en soms een beetje Gramsciaans komt dit doordat “ Brevis esse laboro ,obsure fio “ (als ik probeer kort te zijn wordt ik onduidelijk ) en dan verzand het al snel in goedkope retoriek waarbij de nuance als eerste sneuvelt. Ik wil niet in de porseleinkast ronddansen en ook moeten mensen hier niet de pan worden uitgeveegd ,dit discours dient soms slechts voor een snaakse tik op wangen van zij die daarom vragen . Aldus gezegd en geschreven hebbend kunnen we overgaan tot de orde van de dag en die is dat we weer een ploeg aan de zegekar hebben gebonden na een mooie wedstrijd waarbij wij zonder amorfere de drie punten mee terug namen naar de Broekpolder waar we al een mooie verzameling hebben bij de weg ,maar weet “ ardua perpraeceps gloria vidit itter (de roem schrijdt moeizaam langs een steile weg omhoog).

 

“ Problemen zijn kansen in werkkleding “.

 

Ook deze week was het weer , door vakantie’s en werkverplichtingen van sommigen weer een aardige puzzel om te leggen om het elftal representatief te krijgen , en ook het feit dat we bij moeten springen bij andere elftallen draagt niet bij aan het gemak hiervan . Dat het toch weer gelukt was zegt veel over de doortastendheid van de verantwoordelijken . Ook in de redelijk barre koude ,zeker voor een erkende koukleum een puike prestatie , was er toch weer een aardige delegatie trouwe volgers die onze verrichtingen aandachtig volgde . Wederom een welgemeend Chapeau want zonder hun nefastere is het toch een stuk minder aangenaam .

 

“ Het plezierige aan herinneringen is dat je kan kiezen”.

 

We dachten eerst dat de scheids ons het tactisch plan van de opponent op een briefje kwam brengen maar het bleek al snel dat hij even kwam oefenen op onze voornamen om tijdens de wedstrijd geen vergissing te maken . Een sympathiek gebaar waar we later de vruchten van plukten . Na aldus de kennismaking achter de rug te hebben maakten wij de droeve gang naar het vermaledijde kunstgras en mokkend aanvaarden we het onvermijdelijke. Na de plichtplegingen konden we beginnen en we maakten onze bedoelingen gelijk duidelijk ,we kwamen hier voor drie punten en niets minder. We belaagden de vijandelijke veste met verve en slechts met kunst en vliegwerk wist de doelwachter onheil te voorkomen en de tegenstoten waren vooralsnog “Verbasine pennet pecunia ‘ (veel geblaat en weinig wol). Het duurde even voor we een bres vonden maar onze stoere verdediger wist evenals vorige week weer het net te vinden . Hierna bleven wij aanvallen en helaas stond het vizier niet op scherp en de scheids vond merkwaardig genoeg ook een overtreding op een onzer niet zwaar genoeg voor een elfmeter trap . We zullen het er maar op houden dat hij even de naam van onze speler vergeten was . Het was aldus ook met een kleine voorsprong dat we de kleedkamer opzochten .

 

“ Je leven vereenvoudigen is het moeilijkst wat er is “.

 

Bij de thee analyseerden we wat er goed ging en wat niet en aldus betraden we weer opgeladen het veld . Sommige volgers waren er nog geen eens toen een onzer weer aan zijn moyenne werkte ,en passant onze koukleum een uitermate warm gevoel gevend , en ons op 0-2 zette . Dit gaf ons wat meer rust en we bleven het beste van het spel houden al werden de tegenstoten wat gevaarlijker . Ze hadden echter een makkelijk gegeven penalty nodig om de 1-2 op de borden te krijgen . We antwoordden eigenlijk vanaf de aftrap op de enig juiste manier en na een slimme inworp werd de derde treffer op voortreffelijke manier achter de verbouwereerde keeper gedeponeerd . Nu was het zaak om de voorsprong te bewaren en mede op conditie werden zij wat dominanter zonder onze solide doelman echt te verontrusten . Een kleine inschatting ’s fout bij een corner zorgde ervoor dat ze nog terug kwamen tot 2-3 en het was nog even alle hengsten aan dek mede omdat wij aan de andere kant verzuimden de kanssen te verzilveren en aldus de wedstrijd op slot te gooien . We waren dan ook blij dat we het laatste fluitsignaal hoorden en wij de warmte konden gaan opzoeken en antwoord konden geven op de vraag “kan tapbier”? Welnu ik kan u zeggen na zulk een partij ging het erin als God’s woord in een ouderling en wij waren zoals dat heet moe maar voldaan .

 

 

Liefde is een heleboel vriendschap plus nog iets. Vriendschap is een heleboel vriendschap “.

 

De Eminent Grijze Reporter