Beste Club van Honderd sponsors,

Er zijn al veel vragen binnen gekomen wat te doen met de opbrengst van de Club van Honderd.
Na een aantal oproepen via ons NIEUWSBRIEF en via de website zijn er enkele reacties gekomen.

 
•Doeltjes voor de E en F jeugd

•Een tassenrek

•En een Cruijffcourt.

Toen kregen we op de vereniging te maken met het onwel worden van fotograaf Peter Molkenboer,wat een hartstilstand bleek te zijn. De reacties na dit voorval waren dat er een AED (Automatische Externe Defibrillator) moet komen. Ook tijdens de ledenvergadering kwam deze suggestie veelvuldig naar voren. Wij denken ook dat dit een mooi apparaat is om namens de club van Honderd aan de verenging cadeau te doen.

Het is niet zo dat de andere ideeën direct de prullenbak in gaan maar bij die ideeën kleeft er een maar aan:
Jeugddoeltjes
Het bestuur van Deltasport is in gesprek met de gemeente over de verdeling van het gebruik van het kunstgras, als wij het kunstgras meer tot onze beschikking krijgen betekend dit ook dat we er vier jeugddoeltjes bij krijgen die zijn immers standaard aanwezig op het kustgrasveld.

Cruijff court
Dit brengt een investering met zich mee die we niet van de opbrengst van 1 jaar Club van Honderd kunnen ophoesten dus dat betekend meerdere jaren betalen aan de club van 100.

Tassenrek
Een tassenrek maken/plaatsen is één, maar er zal dan wel gebruik van gemaakt dienen te worden, het draagvlak lijkt nu nog niet zo groot dus denken we dat we eerst moeten afwachten of Deltasport echt behoefte aan een tassenrek heeft.