Wisseling van de wacht bij sv Deltasport.

Op de algemene ledenvergadering van 7 februari 2018 van sv Deltasport is tot voorzitter benoemd de heer Alfonso Soler. Na jarenlang voorzitter te zijn geweest heeft Riks van der Hoek aangegeven het voorzitterschap neer te leggen.

De benoeming van de heer Soler is met algemene stemmen aangenomen en is ook aanvaard door hem.

Verder is benoemd in het bestuur mw. Marjon Lammers met als aandachtsgebied sponsoring en alle activiteiten die daarmee samenhangen.

Het bestuur van sv Deltasport verwacht hiermee een stabiele en sportieve toekomst tegemoet te gaan.