Onze voorzitter Riks van der Hoek is geveld door de griep en heeft de algemene ledenvergadering van vanavond verplaatst naar woensdag 7 februari a.s. We wensen Riks veel beterschap !