Deltasport 3 PPSC 4   9-1

 

“ Delta schiet met scherp,negenklapper etc etc.’

 

 

Ja lieve vrienden U leest het niet verkeerd,we hebben in onze eerste wedstrijd in deze jaargang  meteen een monsterscore gefabriceerd en het was niet eens geflatteerd. Om een oude zegswijze te parafraseren “ ze gingen eraan met boter en suiker”. De oplettende lezer (ik ben me ervan bewust dat ik er weinig heb) zal nu poneren, “zeg grijze reporter jullie hadden de heen match toch met 7-1 scheur gehad”?  Jawel dat klopt en “Alius aliud dicit” ( een ieder zegt iets anders ) deze uitslag deed de krachtsverhouding geen recht,hoewel de opponent fijntjes naar de cijfers zal wijzen ,en terecht cijfers liegen niet dat doen de mensen. Maar kort en goed de schande van Schiedam is gewroken en dat geeft een fijn gevoel evenals het eindelijk weer betreden van de groene wei na bijna twee maanden inertie.  Het gaf een goed gevoel om eindelijk weer te horen “ It geat on , van de rayon hoofden.

 

 

“ Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”.

 

 

Donderdagavond hadden al enkelen de moeite genomen om de schoenen onder te binden voor een training bij onze vrienden van het vierde en het voelde wat roestig maar wel fijn om weer iets te doen. En op zaterdag dan eindelijk weer voor het echie met ook weer een representatieve bende,hoewel je met zo’n opmerking wel op je passen moet tellen voor je het weet beledig je een echte bende. De trouwe schare was ook weer in grote getale present en het meest verheugend was de rentree van Fred die enige tijd gehospitaliseerd was maar nu gelukkig weer aan de beter hand is ,een oprecht welkom terug is hier op z’n plaats. Het werd alras tijd voor de verkleedpartij en warming up want “ Fervet opus ‘ ( ijverig werk gaat voort).

 

‘ Als je iets wilt,spant de hele wereld samen om je daarbij te helpen”.

 

We vertrokken uit de startblokken als een kudde dartele veulens die de hele winter hadden binnen gezeten en het had al binnen de minuut raak kunnen zijn maar dit werd helaas verijdeld. We scholen niet in onze schulp en sloegen bij de derde poging de hamer op zijn kop. Dit zorgde niet voor twijfel zoals soms weleens gebeurd, nee we kozen geld voor onze eieren en bleven vol op de aanval spelen . Het was bij tijd en wijle eenrichtingsverkeer en onze jarige job in de goal stond er grote delen van de tijd werkeloos bij terwijl zijn opponent aan de andere zijde een drukke nering bestierde. Alle vier de goals waren mooi edoch de derde was een echte beauty ,hij benaderde de goal van robben afgelopen dinsdag. Een actie verdiend ook nog vermelding,alsof hij op z’n schip zat laveerde hij tussen klippen door ,deze zeebonk ,alleen in de afwerking faalde hij jammerlijk anders had dit alvast het doelpunt van het jaar geweest.

 

De rust kwam voor ons te vroeg maar goed ,de thee smaakte als whiskey van 20 jaar oud en het was lachen alom. Er hoefde slechts een wissel te worden toegepast en ondanks het goede gevoel drukten we elkaar op het hart om waakzaam te blijven,een wedstrijd kantelt in een oogwenk.

 

Een gewaarschuwd mens wikt de schoen en dat deden we ook en we pareerden het offensiefje met verve en de 5-0 deed de wedstrijd op slot. Je zag het geloof bij de

tegenstander weg vloeien en wij kregen alle tijd en ruimte om de score op te voeren en het duurde tot de 8-0 voordat er weer een teken van leven van de tegenstander kwam in de vorm van een aanval. Het was meters buitenspel maar de grensrechter van dienst,een grijze oude man, vond het nodig om met een reserve speler te gaan staan praten en zo de keeper te beroven van zijn clean sheet. “Maxima mea culpa” (vele excuses ) hiervoor en gelukkig maakten wij er ook nog een en zo bleek maar weer “ honos praemum virtutis” (eer is de loon der deugd) en na het affluiten van de wederom soeverein fluitende leidsman konden we aan het welverdiende bier,waarvan we nu ook weten hoe het gebrouwen wordt. Volgende week een stads derby tegen de mannen van DVO dus een ieder tijdig naar bed deze week.

 

 

“ Wat je werkelijk toebehoort kun je niet verliezen. Zelfs niet als je het weggooit”.

 

 

De Eminent Grijze Report

 

 

 

 

PPSC 4 – Deltasport 3    7-1

“ Delta verliest van zichzelf”

De uitslag lezende denkt men al licht dat de opponent er met kop en schotel boven uitstak maar “ fronti nulles fides” *1 want als wij na 20 minuten een solide voorsprong hadden gefabriceerd dan had de teneur van dit verslag diametraal anders geweest maar as is verbrande turf zoals wij allen weten en als je ze zelf niet maakt…..
Het moet nu wel als een olievlek indalen dat we als een elftal moeten gaan opereren en niet als eilandjes die elkaar verwijten gaan maken want bedenk “ boni pastors est,tondere pocus,non deglubere” *2.Er is nog nooit iemand beter gaan spelen door dit soort commentaren dus kop omhoog en dicht.

“Men vangt meer vliegen met een lepel honing dan met een vat azijn”

Er was donderdag fijn getraind dus het vertrouwen was aanwezig,er was een redelijk ruime selectie ,het weer deed zijn uiterste best de zomer vast te houden dus niets stond een fijne voetbalmiddag in de weg. Doordat het kleedlokaal meer weg had van een sauna was de warming up ook een formaliteit. Tegenvallend was wel dat we niet op een fijn grasmatje mochten spelen maar verbannen werden naar het vermaledijde kunstgras. Degene die dat heeft uitgevonden verdiend subiet 100 stokslagen en verbanning naar een onherbergzaam gebied om daar zijn zonden te overdenken.

Toen we dus klaarstonden kon de onpartijdige de wedstrijd op gang blazen en gingen we voortvarend aan de slag en belaagden de vijandelijke veste helaas zonder resultaat. Toen een onzer in de beruchte zone weder rechtelijk naar de grond werd gewerkt verwachten wij een fluitsignaal van de brave man maar tot de verbijstering van een ieder ,ook de tegenstander, liet hij vrolijk doorspelen. Na de vraag waarom niet poneerde hij dat hij twijfelde…..hier schieten woorden tekort. Hierna begon even een doldwaas kwartiertje dat ons helaas verbouwereerd achterliet met een 3-0 achterstand,het liep uit honderd spuigaten.We moesten alle zeilen bij zetten om de schade te beperken en behielden hierbij hoe raar het ook klinkt het beste van het spel maar daar koop je geen bier voor helaas.

“ Humor is een prachtige waterlelie die wortelt in het troebele water van verdriet”

In de rust werd er weinig gesproken want we begrepen nog niet echt hoe dit had kunnen gebeuren. Er werden wat kleine dingen omgezet en de achtervolging werd besproken.

Helaas kon dit snode plan al na 2 minuten in de prullenbak want na weer een counter ,overigens twee meter buitenspel,vloeide de overtuiging uit ons spel. Het enige wat we tegen de scheids zeiden was “ik denk dat er misschien wel iets inzit wat je zegt,maar misschien is er nog wel meer over te zeggen” . Laat duidelijk zijn dat de man niet de oorzaak van de nederlaag is,ik wil niet met een olifant op een mug schieten,maar het hielp niet echt mee en ik kan me voorstellen dat hij daar op handen en voeten wordt gedragen. De wedstrijd dobberde naar zijn einde en we konden nog een x scoren maar dit was niet echt een troost. Uithuilen en opnieuw beginnen is het devies en “Luctor et emergo”*3 zal het devies moeten zijn de komende weken.Donderdag weer fijn trainen en stoppen met naar een ander te wijzen en de hand in eigen boezem dan komt het wis en drie goed!

“ Dromen worden werkelijkheden voor hen die sterk genoeg zijn om erin te geloven”

De Eminent Grijze Reporter

* 1 Schijn bedriegt
* 2 een goed herder scheert zijn schapen maar vilt ze niet
* 3 Ik worstel en kom boven

Deltasport 3 – Monster 8  1-9

“ Beter een slechte generale dan een goede repetitie”

Ja lieve vrienden,het nieuwe seizoen is al weer aanstaande en de oefen periode is met de tweede partij afgesloten,neen van de eerste is geen verslag,u hoeft niet in een ongebreidelde paniek aanval uw mailbox door te vogelen want ik genoot bij de eerste nog van een volgens sommigen onverdiende vakantie ,maar nu zal ik u weer fris en fruitig teisteren met mijn schrijfsels waarbij ik zal trachten op verzoek wat beter op de interpunctie te letten.
Het was een lange voetbal loze zomer wat ons evenwel niet belette op ongeregelde momenten samen te komen in het kader van het gezellig samenzijn met kout en dans uiteraard. Hier werd ook een interessante vraag te berde gebracht door een van de al wat oudere Vlaardingers “ Waarom heette het witte winkeltje vroeger het witte winkeltje?” . Welnu wij kwamen er niet uit maar misschien kunnen de lezers dezes soelaas bieden. Voor het goede antwoord heeft de V en D een waardebon van 50 euro beschikbaar gesteld,en notaris Hadjememaar zal uit de goede inzendingen de winnaar kiezen, leuk niet?

“ Hij die de kust niet uit het oog durft te verliezen,zal nooit nieuwe oceanen ontdekken”.

De oefenperiode ligt zoals gezegd achter ons en zoals het met die wedstrijden altijd gaat,er wordt volop geëxperimenteerd en om van de resultaten in de war te raken heeft geen zin. Als het crescendo gaat is er jubel en jolijt maar bij verlies in het eerste competitie duel kan dat allemaal de prullenbak in . Omgekeerd evenredig is dat natuurlijk ook als het decrescendo gaat , dan zijn er lange gezichten en onvrede maar enz enz.
“ Saevis tranquillus in lindis” *1 is dan ook het devies want volgende week komt de ware aap pas om de hoek kijken. Het is nu eenmaal zo dat “ Gutta cavat lapidem.non vi ced saepe cadendo’ *2 en daar houd ik mij aan vast!
Op de trainingen zien we wel een hoog niveau al begon die voor Bart niet goed en we spreken hier nogmaals de hoop uit op een spoedig herstel. Desniettegenstaande geven deze trainingen houvast en als we straks weer op volle sterkte zijn dan kan het weer een mooi seizoen worden. Dat wordt het sowieso als we zorg dragen voor de gezelligheid maar dat staat als een paal buiten water.
Het heeft geen zin om hier uitgebreid in te gaan op de  achterliggende partijen want anders zeg ik straks iets niet wat ik wel had willen zeggen en ik haal er slechts wat puntjes uit die vermeldenswaard zijn. Ik wil allereerst de keeper en scheids bedanken voor hun bijspringen en wat verder opviel is dat de vijftigers voor het eerst ook tegen jongens speelden die hun kleinzoon hadden kunnen zijn,dit stemde melancholisch maar na een biertje was dat ook weer weggespoeld. Verheugend was dat ook ons trouwe publiek weer in verheugende aantallen op komen dagen en dat stemt ons vrolijk,hun vrolijke en welgemeende aansporing doet ons goed.
Zoals reeds uitentreuren gememoreerd [ Korsakov}gaan we vanaf volgende week er weer voor het echie tegenaan en dan beloof ik ook het wedstrijdlveroop weer te vermelden maar voor deze week is dit het maar voor dit schotschrift geld natuurlijk zoals altijd ‘ Artem non odit nisi ignarus” *3.
Als pleister op den wonde doen we er nog een nutteloos weetje bij “ Iemand die bang is voor baarden,heeft last van pognofobie”.

“ Wat is een belediging anders dan iemand aan het twijfelen brengen over de hoge dunk die hij van zichzelf heeft ? “

De Eminent Grijze Reporter

* 1Rustig te midden van woelige baren
* *2 de druppel holt de steen uit ,niet met geweld,maar door keer op keer te vallen
* *3 Slechts de onwetende haat de kunst