Cookie beleid sv Deltasport

De website van sv Deltasport is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen & waarden

Normen & waarden

Algemeen

Download HIER het statuut Normen & Waarden van sv Deltasport

Aanvullend

Sv Deltasport heeft iedere zaterdag al haar fantastische leden op het complex lopen die lekker aan het voetballen zijn of staan te kijken langs de lijnen. Daarnaast staan onze vrijwilligers altijd klaar op de dagen dat zij nodig zijn. In het enthousiasme van het voetbal gebeuren er soms zaken en worden er initiatieven georganiseerd en uitgevoerd die helaas, uiteraard met alle goede bedoelingen, maatschappelijk niet meer passen binnen het verenigingsleven.

De KNVB wordt met de jaren steeds strenger en scherpt het beleid rond de velden aan en controleert en handhaaft het te volgen beleid streng. Dit komt mede door alle incidenten die we horen binnen het amateurvoetbal in Nederland. Acties van leden/supporters rond de velden kunnen een weerslag hebben op de totale vereniging. Bij een overtreding van de reglementen van de KNVB kunnen de gevolgen groot zijn voor Deltasport. Denk hierbij aan geldboetes, punten in mindering 1e elftal en andersoortige strafmaatregelen.

Mede hierdoor verzoekt het bestuur van sv Deltasport haar leden en bezoekers zich aan de regels te houden die zijn opgesteld door KNVB. Indien u iets wil organiseren wat betreft muziek, feest, vuurwerk etc. vragen wij u contact op te nemen met het bestuur van sv Deltasport. Daarbij is alcohol/glaswerk en muziek langs de velden niet toegestaan. Ook is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan mits akkoord van het bestuur van sv Deltasport.

 • Glaswerk mag alleen in de kantine gebruikt worden en mag dus niet mee naar buiten worden genomen;
 • Alcoholische en non-alcoholische dranken worden in plastic uitgeschonken tijdens een wedstrijd van het 1e
 • Alcohol mag buiten het clubgebouw enkel genuttigd worden op het afgebakende terras;
 • Geluidsinstallaties zijn niet toegestaan langs de velden;
 • Vuurwerk is in alle vormen verboden mits akkoord van het bestuur.

De KNVB heeft een aantal ordemaatregelen vastgelegd waarvan de onderstaande onderwerpen de meest prangende en meest voorkomende zijn.

Verkoop van dranken

 1. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunstof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Sportwater) buiten het clubgebouw ook toegestaan. Dranken in glas en blik zijn dus niet toegestaan.

 2. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.

Geluidsinstallatie en muziek

 1. Een thuisspelende vereniging is er voor verantwoordelijk dat voor, tijdens en na een wedstrijd geen onjuist of onbehoorlijk gebruik van een geluidsinstallatie wordt gemaakt.

 2. Tijdens wedstrijden is het gebruik van een geluidsinstallatie niet toegestaan, behalve:
 • Voor het verstrekken van informatie omtrent een wedstrijd op het hoofdveld;
 • Op verzoek van de politie.

  3.  Tijdens wedstrijden is er per club het optreden van één huisorkest toegestaan, mits dit orkest uit niet meer dan 10            personen bestaat, die hun muziek zonder versterkers achter de afrastering van het veld ten gehore brengen.

Vuurwerk

Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd vuurwerk af te steken. De verenigingen dienen alles in het werk te stellen wat in hun vermogen ligt om te voorkomen dat er vuurwerk wordt afgestoken voor, tijdens en na de wedstrijd. De thuisspelende vereniging dient daarbij voorafgaand aan de wedstrijd kenbaar te maken aan de supporters dat het verboden is om vuurwerk af te steken. Indien er toch sprake is van het afsteken van vuurwerk, dan zal hiervan aangifte worden gedaan bij de tuchtcommissie. Zowel de thuisspelende als de bezoekende vereniging kan in staat van beschuldiging worden gesteld. De door de vereniging aangestelde scheidsrechterbegeleider dient het arbitrale trio op de hoogte te stellen van de door de vereniging genomen maatregelen ter voorkoming van het afsteken van vuurwerk. De scheidsrechter mag geen toestemming verlenen voor het afsteken van vuurwerk.


Normen & waardencommissie

Het bestuur van sv Deltasport heeft een Normen & Waarden statuut opgesteld. In dit statuut zijn gedragsregels opgenomen om een gezellige, gezonde en sportieve sportklimaat te creëren. Bij het vaststellen van dit statuut (gedragsregels) is rekening gehouden met de door de KNVB opgestelde regels.

Bij overtreding van de opgestelde gedragsregels neemt het bestuur van sv Deltasport zo nodig maatregelen. Het bestuur wordt daarbij ondersteund en geadviseerd door de Normen & waardencommissie. De opgelegde sanctie kan per incident verschillend zijn. In het statuur zijn de mogelijke sancties terug te vinden.

Melding van een conflict of incident

Mocht er een incident plaatsvinden dan kunt u in het statuut een meldingsformulier vinden. Dit formulier dient binnen 1 week na het incident worden ingeleverd. Dit kan op de volgende manieren:

 • Het formulier mailen naar [email protected];
 • Het formulier via de website verzenden;
 • Een geprinte versie van het formulier inleveren bij één van de leden van de Normen & waardencommissie.

Hieronder staan de vertegenwoordigers van de Normen & waardencommissie van sv Deltasport:

NAAM                                                                                                    [email protected]

NAAM                                                                                                    [email protected]

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!